Print this page
Freitag, 03 März 2017 14:31

Španjolci uvode dronove za nadzor granice

Intel-Plan

Španjolska ?e u najkra?em mogu?em roku uvesti dronove ili aerostati?ne balone s termi?kim kamerama za nadgledanje granice svojih gradova Ceute i Melille na sjeveru Afrike, kako ne bi ovisila o susjednom Maroku u spre?avanju masovnih ilegalnih ulazaka migranata. Nedavno je nekoliko stotina afri?kih migranata pokušalo prije?i dvostruki zid opasan žicom, 6-metarsku visoku ogradu koja odvaja Španjolsku sjevernoafri?ku enklavu Ceutu od Maroka, a njih oko 500 uspjelo ga je presko?iti i u?i u Španjolsku. Ulazak se dogodio na istom mjestu kao i 9. prosinca te na isti na?in.

"Ništa ne zamjeramo kolegama iz Maroka, suradnja je odli?na, i mi smo sigurni da se ništa nije više moglo u?initi u ovom slu?aju", rekao je španjolski državni tajnik za sigurnost Jose Antonio Nieto.

"No za takva mjesta s ograni?enom vidljivoš?u, što onemogu?ava našu reakciju, razmatramo uvo?enje aerostati?nih balona s termi?kim kamerama ili uvo?enje dronova. Time bi produbili suradnju s Marokom te ne bismo ovisili o broju policajaca s obje strane zida, a niti bismo morali paziti koji je dan ili je li u pitanju praznik", kazao je Nieto.

Snimanje iz zraka subsaharskih migranata, koji obi?no u zoru kre?u u masovni prelazak granice, omogu?io bi Španjolcima da na vrijeme dovedu dodatni broj policajaca i bolje se organiziraju. Državni tajnik Nieto je u Ceuti rekao kako tehnologiju namjeravaju uvesti "u najkra?em mogu?em roku".

Dvije španjolske enklave u Maroku, gradove Ceutu i Melillu, afri?ki migranti ?esto koriste kao ulazne to?ke u Europu - penju se preko ži?ane ograde ili pokušavaju plivati duž obale.

U sije?nju je oko 1100 migranata pokušalo prije?i u Ceutu, no ve?ina ih nije uspjela.