Greška
  • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character
ÄŚetvrtak, 30 Travanj 2015 13:17

Bespilotna letjelica korištena za vandalske grafite

Intel-Plan

 

Jedan od najve?ih jumbo plakata u New Yorku je Calvin Kleinov poster koji sadrži sliku svjetskog top fotomodela Kendall Jenner. U ranim jutarnjim satima krajem travnja poznati grafiter Katsu digao je u zrak posebno prilago?enu bespilotnu letjelicu Phantom 2. i poprskao plakat crvenim škrabotinama.

To je prvi put da je bespilotna letjelica korištena za ?in javnog vandalizma u vidu ispisivanja grafita. Sam ?in vandalizma trajao je 60 sekundi, znatno kra?e od klasi?nih grafiterskih aktivnosti i metoda ozna?avanja.

U travnju prošle godine Katsu je ve? koristio bespilotnu letjelicu za oslikavanje platna u jednoj umjetni?koj galeriji. Tada je najavio da ?e svoju tehniku oslikavanja prenijeti na javne površine i ozna?iti ih svojom "umjetnoš?u" i to na mjestima koja su nedostupna akrobatskim grafiterima. Izgleda da je sada u tome i uspio.

"Tehnika se pokazalo iznena?uju?e dobro. Uzbudljivo je vidjeti vlastitu prilagodbu bespilotne letjelice kao ure?aja za vandalizam." - kazao je Katsu. Ovo je o?igledna to?ka preokreta koja pokazuje ogroman potencijal korištenja bespilotnih letjelica u nelegalnim aktivnostima. Predstavnicima zakona na ruku definitivno ne ide pravna regulativa koja je još uvijek nedore?ena u pogledu komercijalnog korištenja bespilotnih letjelica.

Najnovije vijesti