Greška
  • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character
Srijeda, 01 VeljaÄŤa 2017 14:27

Dani europskog broja 112

Intel-Plan

Državna uprava za zaštitu i spašavanje uskoro obilježava Dan europskog broja 112 prigodnim programom za djecu. U?enici Osnovne škole Ante Kova?i?a iz Zagreba posjetit ?e Županijski centar 112 Zagreb i Državni centar zaštite i spašavanja, gdje ?e im ukratko biti prezentiran rad Centara. Nakon toga bit ?e održana kratka edukacija u?enika, na kojoj ?e biti upoznati s opasnostima kojima mogu biti izloženi u svom domu, školi ili na ulici, ulogom žurnih službi (vatrogasaca, policije, hitne medicinske pomo?i, HGSS) te kako ispravno postupiti u tim slu?ajevima. Edukaciju ?e provoditi djelatnici Podru?nog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb uz prisustvo jednog vatrogasca, pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, pripadnika civilne zaštite te potražnog psa.

Broj 112 stekao je povjerenje hrvatskih gra?ana i turista koji dolaze u Hrvatsku, o ?emu svjedo?i 1 600 368 poziva na broj 112 u 2016. godini, od kojih je 7628 poziva bilo na stranim jezicima. Vije?e Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav pružanja pomo?i gra?anima Europske unije.

Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vije?a Europe su 11. velja?e 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. velja?e kao Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112. Deklaracijom se pozivaju zemlje ?lanice EU da medijski promi?u ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan kako bi što više gra?ana Europske unije bilo upoznato s namjenom broja 112.

Broj 112 jedini je broj za hitne službe u devet država ?lanica EU: Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je u operativnu funkciju 11. velja?e 2005. godine.

U svrhu širenja svijesti o postojanju i zna?aju broja 112 u Europi i Hrvatskoj, prigodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 DUZS putem podru?nih ureda za zaštitu i spašavanje i u suradnji s hitnim službama organizira edukacije predškolske i školske djece, posjete Županijskim centrima 112 te brojne druge prigodne aktivnosti u svrhu promidžbe broja 112.

Najnovije vijesti