Greška
 • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character
Utorak, 15 Rujan 2015 10:13

Nudimo usluge protuprislušnog pregleda

Intel-Plan

Tvrtka INTEL-PLAN d.o.o. temeljem dugogodišnjeg iskustva pruža uslugu otkrivanja mogu?ih nelegalnih izvora elektromagnetskog zra?enja elektroni?kih ure?aja za audio/video nadzor.

Uslugu protuprislušnog pregleda možemo ponuditi za:

 • poslovne prostore (urede),
 • prostore (dvorane) za sastanke,
 • stanove,
 • vozila i sve druge prostore.

Ukoliko sumnjate da se u prostoru u kojem se odvijaju važne i povjerljive poslovne aktivnosti i razgovori, nalaze skriveni ure?aji za tajno snimanje ili slušanje razgovora, nudimo diskretan i profesionalni protuprislušni pregled Vašeg prostora.

Pregled prostora se sastoji od:

 • Pregleda korištenjem sofisticirane specijalizirane opreme (analizator spektra najnovije generacije, nelinearni spoj detektor) za detekciju EM izvora u zraku i detekciju nelegalnih naprava na oži?enju što uklju?uje:
  • pregled RF spektra i
  • pregled instalacija (visoki napon, ra?unalne i telefonske instalacije),
 • Fizi?kog pregleda koji uklju?uje:
  • pregled prostorija,
  • pregled namještaja (pri ?emu se ne otvaraju zaklju?ani ormari i ladice),
  • pregled uti?nica, prekida?a, rasvjetnih tijela,
  • pregled spuštenih stropova, o pregled ra?unala (miš, tipkovnica),
  • pregled ure?aja koji se koriste (fax, telefon, kopirni ure?aji, hladnjak, aparat za kavu i drugi ure?aji koji se nalaze u prostoru).

Pregled prostora/vozila obavljaju naši djelatnici, stru?njaci s dugogodišnjim iskustvom, koji posjeduju potrebna znanja i vještine za obavljanje usluge protuprislušnog pregleda.

Nakon završetka pregleda ?ije trajanje ovisi o veli?ini prostora/vozila koje se pregledava tvrtka INTEL-PLAN d.o.o. izra?uje pisano izvješ?e o obavljenom pregledu sa svim relevantnim podacima i ?injenicama, kao i eventualnim preporukama za poboljšanje zaštite prostora i informacija.

Korištenjem ove usluge poduzimate razumne korake usmjerene na zaštitu i o?uvanje važnih i povjerljivih poslovnih i privatnih informacija.

Najnovije vijesti