Greška
  • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character

O nama

O nama

Intel-Plan d.o.o. je prva hrvatska tvrtka za sigurnosni konzalting. Posjedujemo jedinstveno iskustvo ste?eno u vladinim institucijama i privatnom sektoru na odgovornim dužnostima i zada?ama što nam daje mogu?nost da naša specifi?na znanja podijelimo s klijentom i pomognemo mu da održi kontinuitet poslovnih operacija, poboljša poslovne rezultate i uspješno promovira vlastite interese.

Nudimo jedinstveni integralni pristup sigurnosti koji temeljimo na dugogodišnjem iskustvu ste?enom u podru?ju analitike, projektiranja, uspostave, povezivanja i testiranja raznih sigurnosnih sustava i njihovih komponenti. Ovakvim pristupom u stanju smo integrirati funkcionalne, tehni?ke, operativne i ljudske sigurnosne komponente u jedan samoodrživ sigurnosni sustav primjeren posebnostima klijenta.

Timovi koje stvaramo jedinstveni su i prilago?eni klijentu. Profesionalci koji su ?lanovi ovih timova, posjeduju veliko iskustvo, osobni integritet i specijalisti?ka znanja iz svih podru?ja sigurnosti.

Zaposlenici tvrtke prate suvremena dostignu?a iz podru?ja korporativne sigurnosti te se kontinuirano educiraju sukladno brzom napretku svjetskih sigurnosnih trendova i tehnologija.
Naša tvrtka otvorena je za suradnju sa svim drugim društvima iz podru?ja sigurnosti na doma?em i me?unarodnom tržištu.

Naše zna?ajke su:

  • Vizija
  • Profesionalnost
  • Reputacija
  • Pouzdanost
  • Iskustvo
  • Kompetentnost
  • Eti?nost

Najnovije vijesti