Greška
  • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character

Sigurnosni konzalting kod izgradnje infrastrukturnih objekata

Sigurnosni konzalting kod izgradnje infrastrukturnih objekata

 

Pružamo cjelovitu uslugu sigurnosnog konzaltinga od faze odabira lokacije, projektiranja, odabira isporu?itelja, nadzora, zaštite gradilišta, stavljanja objekta u pogon te pra?enje i unapre?enje mjera zaštite tijekom njegove eksploatacije. U slu?aju potrebe, pružamo objektivnu i nepristranu procjenu postoje?eg sustava sigurnosti kako bi detektirali skrivene slabosti te predložili optimalne mjere ublažavanja i nadzor primjene predloženih mjera. Sura?ujemo s poznatim i priznatim tvrtkama koje pružaju vrhunska rješenja u podruÄ?u tehni?ke zaštite. Naše posredovanje u suradnji s ovakvim tvrtkama jam?i pouzdanost, optimiziranost i prilago?enost rješenja potrebama klijenta.

Najnovije vijesti