Greška
 • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character
Petak, 30 Listopad 2015 10:51

Zašto baš vama trebaju detektivske usluge?

Intel-Plan

Ako tražite odgovor na jedno od slijede?ih pitanja:

 • kupiti ili ne parcelu za izgradnju novog poslovnog pogona ili poslovnog prostora?
 • sura?uje li glavni menadžer tvrtke s konkurencijom?
 • koriste li pojedinci "bolovanje" kao izliku za nerad ili neke druge nedozvoljene aktivnosti?
 • tko je autor anonimnih pisama koje sadrže neto?ne podatke kojima se ruši i umanjuje ugled tvrtke?
 • istinitost podataka iz životopisa kandidata za posao?
 • da li je osnovan odštetni zahtjev podnositelja zahtjeva?
 • da li je tjelesno ošte?enje uskla?eno sa stvarnim zdravstvenim stanjem?
 • kako do pravovremene i istinite informacije?
 • prisluškuje li vas konkurencija?
 • vara li vas partner/ica?

javite nam se, jer ?emo, kao ovlaštena tvrtka diskretno, eti?no i profesionalno napraviti sve u okviru zakona, kako bi vam pomogli u prikupljanju odgovora na gore navedena i neka druga pitanja.

Nakon obavljenog ugovorenog detektivskog posla, detektiv ?e dokumentirati prikupljene podatke i informacije:

 • zapisnikom,
 • zabilješkom,
 • pisanim izvješ?em,
 • fotografijama.

Tvrtka INTEL-PLAN d.o.o., u skladu sa:

 • Zakonom o privatnim detektivima NN 24/09,
 • prate?im podzakonskim propisima,
 • ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova,
 • dugogodišnjim iskustvom

pruža detektivske usluge fizi?kim i pravnim osobama.

Obavijesti i podaci koje je prikupio privatni detektiv u obavljanju ugovorenog posla smatraju se poslovnom tajnom i nakon prestanka obavljanja detektivske djelatnosti, a mogu se koristiti samo u svrhu radi koje su prikupljeni.

Korištenjem ove usluge poduzimate korake usmjerene zaštiti, o?uvanju i otkrivanju važnih i povjerljivih poslovnih i privatnih informacija.

Najnovije vijesti